34 Maar de Farizeen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen.