Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Micha 2:4 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
4 Te dien dage zal men een spreekwoord over ulieden opnemen; en men zal een klagelijke klacht klagen, en zeggen: Wij zijn ten enenmale verwoest; Hij verwisselt mijns volks deel; hoe ontwendt Hij mij; Hij deelt uit, afwendende onze akkers.
Link Options
More Options
[X]