Best Known Translations
Other Translations

Nahum 1:1 SVV

1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.