Numberi 21:10 SVV

10 Toen verreisden de kinderen Israels, en zij legerden zich te Oboth.