18 De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds.