Best Known Translations
Other Translations

Psalmen 50:15 SVV

15 En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.