Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Richtere 9:1 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 Abimelech nu, de zoon van Jerubbaal, ging henen naar Sichem, tot de broeder zijner moeder; en hij sprak tot hen, en tot het ganse geslacht van het huis van den vader zijner moeder, zeggende:
Link Options
More Options
[X]