Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Romeinen 7:4 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.
Link Options
More Options
[X]