Ruth 3:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de ganse stad mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt.
Link Options
More Options
[X]