Best Known Translations
Other Translations

Titus 3:4 SVV

4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,