Lìdaìzhìshàng 25:9

9 Chèqiā de shíhou , dì yī chè chūlai de shì Yàsà de érzi Yūesè . dì èr shìJīdàlì . tā hé tā dìxiōng bìng érzi gòng shí èr rén .
Do Not Sell My Info (CA only)