Lièwángjìshang 1:13

13 Nǐ jìn qù jiàn Dàwèi wáng , duì tā shuō , wǒ zhǔ wǒ wáng a , nǐ bù céng xiàng bìnǚ qǐshì shuō , nǐ érzi Suǒluómén bì jiēxù wǒ zuò wáng , zuò zaì wǒde wèi shàng ma . xiànzaì yà duō ní yǎ zĕnme zuò le wáng ne .