Lièwángjìshang 1:19

19 Tā zǎi le xǔduō niú yáng , féi dú , qǐng le wáng de zhòng zǐ hé jìsī yà bǐ yà tā , bìng yuán shuaì Yuēyē . wéidú wáng de púrén Suǒluómén , tā méiyǒu qǐng .