Lièwángjìshang 2:22

22 Suǒluómén wáng duì tā mǔqin shuō , wèihé dān tì tā qiú shū niàn de nǚzi yà bǐ shā ne . yĕ kĕYǐwèi tā qiú guó ba . tā shì wǒde gēge , tā yǒu jìsī yà bǐ yà tā hé xǐ lǔ yǎ de érzi Yuēyē wèi fǔ zuǒ .