Lièwángjìshang 2:34

34 Yúshì Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ shàng qù , jiāng yuē Yēshā sǐ , zàng zaì kuàngyĕ Yuēyē zìjǐ de fùnmù ( yuánwén zuò fángwū ) lǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)