Lièwángjìshang 3:21

21 Tiān yào liàng de shíhou , wǒ qǐlai yào gĕi wǒde háizi chī nǎi , búliào , háizi sǐ le . jízhì tiān liàng , wǒ xì xì dì chákàn , bú shì wǒ suǒ shēng de háizi .