Lièwángjìshang 4:13

13 Zaì Jīliè de là mò yǒu biàn jī bié , tā guǎnlǐ zaì Jīliè de Mǎnáxī zǐsūn Yáĕr de chéngyì , Bāshān de yà Ěr gē bǎi dì de dà chéng liù shí zuò , dōu yǒu chéngqiáng hé tóng shuān .