Lièwángjìshang 5:7

7 Xīlán tīngjian Suǒluómén de huà , jiù shén xǐyuè , shuō , jīnrì yīngdāng chēngsòng Yēhéhuá . yīn tā cìgĕi Dàwèi yī gè yǒu zhìhuì de érzi , zhìlǐ zhè zhòngduō de mín .