Lièwángjìshang 5:9

9 Wǒde púrén bìjiāng zhè mù liào cóng Lìbānèn yùn dào hǎi lǐ , zhá chéng fá zǐ , fú hǎi yùn dào nǐ suǒ zhǐ déng wǒde dìfang , zaì nàli chāi kāi , nǐ jiù kĕyǐ shōu qǔ , nǐ yĕ yào chéngquán wǒde xīnyuàn , jiāng shíwù gĕi wǒde jiā .