Lièwángjìshang 6:38

38 Dào shí yī nián bù lè yuè , jiù shì bā yuè , diàn hé yīqiè shǔ diàn de dōu àn zhe yàngshì zàochéng . tā jiàn diàn de gōngfu gōng yǒu qī nián .