Lièwángjìshang 8:9

9 Yuē guì lǐ wéiyǒu liǎng kuaì shí bǎn , jiù shì Yǐsèliè rén chū Āijí dì hòu , Yēhéhuá yǔ tāmen lì yuē de shíhou Móxī zaì Héliè shān suǒ fàng de . chú cǐ yǐwaì , bìng wú bié wù .