URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Tímótaìqiánshū 1:15

15 Jīdū Yēsū jiàng shì , wèi yào zhĕngjiù zuì rén . zhè huà shì kĕ xìn de , shì shí fēn kĕ peì fú de . zaì zuì rén zhōng wǒ ge shì zuì kui2 .
Do Not Sell My Info (CA only)