URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Tímótaìqiánshū 2:5

5 Yīnwei zhǐyǒu yī wèi shén , zaì shén hé rén zhōngjiān , zhǐyǒu yī wèi zhōngbǎo , nǎi shì jiàng shì wéirén de Jīdū Yēsū .
Do Not Sell My Info (CA only)