URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Tímótaìqiánshū 5:16

16 Xìn zhǔ de fùnǚ , ruò jiā zhōng yǒu guǎfu , zìjǐ jiù dāng jiù jì tāmen , bùkĕ lĕi zhe jiàohuì , hǎo shǐ jiàohuì néng jiù jì nà zhēn wú yǐkào de guǎfu .
Do Not Sell My Info (CA only)