URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Tímótaìqiánshū 5:17

17 Nà shàn yú guǎnlǐ jiàohuì de zhǎnglǎo , dāng yǐwéi peì shòu jiābeì de jìngfèng . nà laókǔ chuán dào jiàodǎo rén de , gèng dāng rúcǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)