URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Ttímótaìhòushū 2:12

12 Wǒmen ruò néng rĕnnaì , yĕ bì hé tā yītóng zuò wáng . wǒmen ruò bú rèn tā , tā yĕ bì bú rèn wǒmen .
Do Not Sell My Info (CA only)