URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Ttímótaìhòushū 4:1

1 Wǒ zaì shén miànqián , bìng zaì jiānglái shĕnpàn huó rén sǐ rén de Jīdū Yēsū miànqián , píng zhe tāde xiǎnxiàn hé tāde guódù zhǔfu nǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)