URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Ttímótaìhòushū 4:17

17 Wéiyǒu zhǔ zhàn zaì wǒ pángbiān , jiā gĕi wǒ lìliang , shǐ fúyin beì wǒ jìn dōu chuán míng , jiào waìbāngrén dōu tīngjian . wǒ yĕ cóng shīzi kǒu lǐ beì jiù chūlai .
Do Not Sell My Info (CA only)