Shēnméngjì 1:20

20 Wǒ duì nǐmen shuō , nǐmen yǐjing dào le Yēhéhuá wǒmen shén suǒ cìgĕi wǒmen de Yàmólìrén zhī shān dì .
Do Not Sell My Info (CA only)