Shēnméngjì 1:22

22 Nǐmen dōu jiù jìn wǒ lái shuō , wǒmen yào xiān dǎfa rén qù , wéi wǒmen kuītàn nà dì , jiàng wǒmen shàng qù gāi zǒu hé dào , bì jìn hé chéng , dōu huí bào wǒmen .
Do Not Sell My Info (CA only)