Shēnméngjì 1:30

30 Zaì nǐmen qiánmian xíng de Yēhéhuá nǐmen de shén bì wéi nǐmen zhēng zhàn , zhēng rú tā zaì Āijí hé kuàngyĕ , zaì nǐmen yǎnqián suǒ xíng de yíyàng .
Do Not Sell My Info (CA only)