Shēnméngjì 1:8

8 Rújīn wǒ jiàng zhè dì bǎi zaì nǐmen miànqián . nǐmen yào jìn qù de zhè dì , jiù shì Yēhéhuá xiàng nǐmen lièzǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè qǐshì yīngxǔ cìgĕi tāmen hé tāmen hòuyì wéi yè zhī dì .
Do Not Sell My Info (CA only)