Shēnméngjì 2:25

25 Cóng jīnrì qǐ , wǒ yào shǐ tiān xià wàn mín tīngjian nǐde míngsheng dōu jīngkǒng jùpà , qiĕ yīn nǐ fā zhàn shāng tòng .
Do Not Sell My Info (CA only)