Shēnméngjì 2:31

31 Yēhéhuá duì wǒ shuō , cóngcǐ qǐ shǒu , wǒ yào jiāng Xīhóng hé tāde dì jiāo gĕi nǐ . nǐ yào de tāde dì wéi yè .
Do Not Sell My Info (CA only)