Shēnméngjì 2:5

5 Bùkĕ yǔ tāmen zhēng zhàn . tāmende dì , lián jiǎo zhǎng kè tā zhī chǔ , wǒ dōu bù gĕi nǐmen , yīn wǒ yǐ jiāng Xīĕrshān cìgĕi Yǐsǎo wéi yè .
Do Not Sell My Info (CA only)