Shēnméngjì 3:10

10 Jiù shì duó le píngyuán de gè chéng , Jīliè quán dì , Bāshān quán dì , zhídào sǎ jiā hé Yǐdelái , dōu shì Bāshān wáng Ě guóneì de chéngyì .
Do Not Sell My Info (CA only)