Shēnméngjì 3:14

14 Mǎnáxī de zǐsūn Yáĕr zhān le yà Ěr gē bǎi quán jìng , zhídào Jīshùrén hé Mǎjiā rén de jiāo jiè , jiù àn zìjǐ de míng chēng zhè Bāshān dì wéi hā wō tè Yáĕr , zhídào jīnrì .
Do Not Sell My Info (CA only)