Shēnméngjì 3:24

24 Zhǔ Yēhéhuá a , nǐ yǐ jiāng nǐde dàlì dà néng xiǎn gĕi púrén kàn . zaì tiān shàng , zaì dì xià , yǒu shénme shén néng xiàng nǐ xíngshì , xiàng nǐ yǒu dà néng de zuòwéi ne ,
Do Not Sell My Info (CA only)