Shēnméngjì 4:1

1 Yǐsèliè rén nǎ , xiànzaì wǒ suǒ jiàoxun nǐmen de lǜ lì diǎnzhāng , nǐmen yào tīng cóng zūnxíng , hǎo jiào nǐmen cún huó , déyǐ jìnrù Yēhéhuá nǐmen lièzǔ zhī shén suǒ cìgĕi nǐmen de dì , chéngshòu wéi yè .
Do Not Sell My Info (CA only)