Shēnméngjì 4:20

20 Yēhéhuá jiāng nǐmen cóng Āijí lǐng chūlai , tuōlí tiĕ lú , yào tè zuò zìjǐ chǎnyè de zǐmín , xiàng jīnrì yíyàng .
Do Not Sell My Info (CA only)