Shēnméngjì 4:21

21 Yēhéhuá yòu yīn nǐmen de yuángù xiàng wǒ fānù , qǐshì bì bùróng wǒ guō Yuēdànhé , yĕ bùróng wǒ jìnrù Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐ wéi yè de nà mĕi dì .
Do Not Sell My Info (CA only)