Shēnméngjì 4:23

23 Nǐmen yào jǐnshèn , miǎndé wàngjì Yēhéhuá nǐmen shén yǔ nǐmen suǒ lì de yuē , wéi zìjǐ diāokè ǒuxiàng , jiù shì Yēhéhuá nǐ shén suǒ jìnzhǐ nǐ zuò de ǒuxiàng .
Do Not Sell My Info (CA only)