Shēnméngjì 4:29

29 Dàn nǐmen zaì nàli bì xúnqiú Yēhéhuá nǐde shén . nǐ jìnxīn jìn xìng xúnqiú tāde shíhou , jiù bì xún jiàn .
Do Not Sell My Info (CA only)