Shēnméngjì 4:40

40 Wǒ jīnrì jiāng tāde lù lì jièmìng xiǎoyù nǐ , nǐ yào zūnshǒu , shǐ nǐ hé nǐde zǐsūn kĕYǐde fú , bìng shǐ nǐde rìzi zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì de dì shàng déyǐ chángjiǔ .
Do Not Sell My Info (CA only)