Shēnméngjì 5:14

14 Dàn dì qī rì shì xiàng Yēhéhuá nǐ shén dàng shǒu de ānxīrì . zhè yī rì , nǐ hé nǐde érnǚ , pú bì , niú , lü , shēngchù , bìng zaì nǐ chéng lǐ jìjū de kèlǚ , wúlùn hé gōng dōu bùkĕ zuò , shǐ nǐde pú bì kĕyǐ hé nǐ yíyàng ānxī .
Do Not Sell My Info (CA only)