Shēnméngjì 5:5

5 ( nàshí wǒ zhàn zaì Yēhéhuá hé nǐmen zhōngjiān , yào jiāng Yēhéhuá de huà chuán gĕi nǐmen , yīnwei nǐmen jùpà nà huǒ , méiyǒu shàng shān )
Do Not Sell My Info (CA only)