Chuándàoshū 2:21

21 Yīnwei yǒu rén yòng zhìhuì zhīshi língqiǎo suǒ laólù dé lái de , què yào liú gĕi wèicéng laólù de rén wèi fēn . zhè yĕ shì xū kōng , yĕ shì dà huàn .