Chuándàoshū 6:12

12 Rén yìshēng xū duó de rìzi , jiù rú yǐngér jīngguò .shuí zhīdào shénme yǔ tā yǒu yì ne . shuí néng gàosu tā shēn hòu zaì rì guāng zhī xià yǒu shénme shì ne .