Chūāijíjì 18:19

19 Xiànzaì nǐ yào tīng wǒde huà . wǒ wèi nǐ chū gè zhǔyì , yuàn shén yǔ nǐ tóng zaì . nǐ yào tì bǎixìng dào shén miànqián , jiàng ànjiàn zòu gào shén ,