Chūāijíjì 22:11

11 Nà kānshǒu de rén yào píng zhe Yēhéhuá qǐshì , shǒu lǐ wèicéng ná línshè de wù , bĕn zhǔ jiù yào ba xiū , kānshǒu de rén bù bì péi huán .